مدیر شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی
میثم فرخی
سمت
مدیر شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی
ارتباط با مدیر شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی
  • تلفن : 01133324494
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با مدیر شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید