مدیر شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی
سیدعلی نورانی
سمت
مدیر شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی
ارتباط با مدیر شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با مدیر شهرداری منطقه بافت کهن و تاریخی در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید