مسئول امور ایثارگران و جانبازان شهرداری ساری
محمد لزگی
سمت
مسئول امور ایثارگران و جانبازان شهرداری ساری
ارتباط با مسئول امور ایثارگران و جانبازان شهرداری ساری
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با مسئول امور ایثارگران و جانبازان شهرداری ساری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید