سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری ساری
احمد محمدیان
سمت
سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری ساری
ارتباط با سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری ساری
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری ساری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید