معاون شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری
عبدالحمید فرزانه
سمت
معاون شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری
ارتباط با معاون شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری
  • تلفن :
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با معاون شهرسازی، معماری و امور مناطق شهرداری ساری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید