سرپرست شهرداری منطقه 3
کمیل شعبانی
سمت
سرپرست شهرداری منطقه 3
ارتباط با سرپرست شهرداری منطقه 3
  • تلفن : 01133412000
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با سرپرست شهرداری منطقه 3 در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید