سرپرست شهـرداری منطقه دو ساری
محسن سروری
سمت
سرپرست شهـرداری منطقه دو ساری
ارتباط با سرپرست شهـرداری منطقه دو ساری
  • تلفن : 33323034
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با سرپرست شهـرداری منطقه دو ساری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید