مدیر شهرداری منطقه یک ساری
مرتضی عطایی
سمت
مدیر شهرداری منطقه یک ساری
ارتباط با مدیر شهرداری منطقه یک ساری
  • تلفن : 01133105546
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با مدیر شهرداری منطقه یک ساری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید