رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری
محسن رسولی ساروی
سمت
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری
ارتباط با رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری
  • تلفن : 01133351050
  • پست الکترونیک :

پیشنهاد ها و انتقادهای خود را با رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید