رویداد ها

افزوده شدن کیف پول الکترونیک به اپلیکیشن خدمات شهروندی ساری من
 طراحی و بارگذاری سامانه یکپارچه پرداخت به بستانکاران شهرداری ساری
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید