رویداد ها

پيش بيني اعتبار لازم براي اجراي پروژه هاي عمراني آتي
الزام توجه به  طرح روان سازي ترافيك در پروژه هاي مختلف و ساخت و ساز شهري
پروژه هاي در دست اجراي  شهرداري منطقه سه ساري
فعاليت هاي عمراني شهرداري منطقه دو ساري
میدان کارگر
دریاچه چورت
دهکده آرامش سد شهید رجایی
تالاب حمیدآباد
دریاچه الندان
برج تاریخی رسکت
پناهگاه حيات وحش سمسكنده
چشمه هاي باداب سورت
خانه رَمَدانی ها
مسجدجامع ساري
رادیو شهروند
شهروند خبرنگار
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید