رویداد ها

انعقاد قرارداد همکاری جهت ساماندهی پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی و درمانی
جلسه پایش پروژه ها و طرح های راهبردی شهرداری ساری با محوریت برنامه های سازمان های آرامستان و آتش نشانی
 طی سه ماه اول سال جاری بیش از 3 هزار تماس با سامانه 137 شهرداری ساری برقرار شد
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید