رویداد ها

بازدید استاندار مازندران از نیروگاه زباله سوز ساری
توزیع میوه تنظیم بازار در 10 نقطه از شهر ساری
شهرداری ساری با کاشت 300 هزار گل به استقبال نوروز رفت
رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید