رویداد ها

سمپاشی فصلی فضای سبز شهری علیه انواع آفت ها
اجرای مرحله دوم واکسیناسیون کارکنان سازمان مدیریت آرامستان ها در برابر ویروس کرونا
اخبار شهرداری ساری در هفته گذشته
دستور دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تخصیص اعتبارات مورد درخواست پروژه‌های شهرداری ساری
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید